Surrey Ysgol Ymweliad

Ymwelodd grŵp o fyfyrwyr Safon Uwch o Ysgol George Abbot yn Surrey’r safle i ddysgu am dirweddau ôl-ddiwydiannol a rôl bwysig treftadaeth yn y gwaith o greu hunaniaeth ac adeiladu dyfodol gwell. Cyn belled ag y gwyddom, Ysgol George...

Continue reading →

Hanesion llafar o fywyd yn gweithio yn y Gweithfeydd Copr

Rydym yn cychwyn cofnodi rhai o’r straeon gwerthfawr ynglŷn â phrofiadau gweithio yng Ngweithfeydd Hafod-Morfa. A oes gennych chi straeon i’w rhannu am sut fywyd oedd hi yn y gweithfeydd copr? Neu a hoffech chi gael eich hyfforddi i...

Continue reading →

Teithiau tywys yn cychwyn eto

Mae Cyfeillion Gweithfeydd Copr Hafod Morfa, a Chanolfan Casgliadau Amgueddfa Abertawe yn ailddechrau’r rhaglen boblogaidd o deithiau tywys o amgylch safle Gweithfeydd Copr Hafod Morfa. Bydd y cyntaf ar ddydd Sadwrn 9fed Ebrill am 11:00am. Bydd taith gerdded ganol...

Continue reading →

Short film about Connected Communities Festival

A short film documenting the AHRC Connected Communities Festival that took place at the Hafod-Morfa Copperworks on June 25th is now available to view here: https://www.youtube.com/watch?v=o9zq9Ub3xq0&feature=youtu.be The film celebrates the many community research projects that the Connected Communities project supports and...

Continue reading →

Canfuwyd – Pont Camlas y Morfa

Mae Pont y Morfa dros Gamlas Abertawe wedi cael ei chanfod, er bod peth difrod iddi, gan ddod â chyfnod hir o drafod i ben ynghylch a oedd y bont yn gyfan ai peidio. Arweiniodd cloddi cymunedol Pont Camlas...

Continue reading →

Arian newydd ar gyfer y Bont Wrthbwys

Mae Dinas a Sir Abertawe wedi derbyn £200,000 ychwanegol i adnewyddu'r Bont Wrthbwys, a welir yn y llun. Mae hyn ar ben £550,000 sydd eisoes wedi'i glustnodi ar gyfer y gwaith ac mae'n cyrraedd y targed ar gyfer dechrau'r...

Continue reading →

Mae dogfen weledigaeth newydd ar gyfer Gwaith Copr Hafod-Morfa yn y dyfodol ar gael fan hyn

Mae dogfen weledigaeth newydd ar gyfer datblygiad pellach Gwaith Copr Hafod-Morfa ar gael yma nawr. Mae'r ddogfen weledigaeth, gyda mapiau a darluniau, yn dangos sut y bydd y safle, oedd unwaith yn cyflogi cannoedd o bobl leol, unwaith eto'n gatalydd...

Continue reading →

Rydym yn chwilio am dywyswyr

Gwirfoddolwch fel tywyswr teithiau yng Ngwaith Copr Hafod-Morfa. Rydym eisiau recriwtio a hyfforddi tîm bychan o wirfoddolwyr i arwain teithiau ysgolion a theithiau i aelodau o'r cyhoedd sy'n ymweld â Safle Gwaith Copr Hafod-Morfa. Hoffech chi fod yn un ohonyn nhw? Byddech...

Continue reading →

Adroddiad Archeoleg Cymunedol Gwaith Copr Hafod-Morfa

Cafodd Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg-Gwent Cyf ei gomisiynu gan Brifysgol Abertawe i gynnal cloddiad archeolegol cymunedol yng Ngwaith Copr yr Hafod. Datblygodd YAMG a Phrifysgol Abertawe raglen waith archeolegol i gloddio ac i gofnodi'r olion archeolegol gafodd eu datgelu yn...

Continue reading →

Gwirfoddolwyr yn tacluso

Daeth dros 40 o wirfoddolwyr i helpu ar 6 Rhagfyr gan glirio llawer o sbwriel o'r safle. Diolch i'r holl wirfoddolwyr, i GGAT ac i Cadwch Gymru'n Daclus!

Continue reading →