Hafod Morfa Copperworks Swansea

"Mae ymweliad mwyaf diddorol, gyda chanllawiau ar sail gwybodaeth ac i mi, mae'n dod yn ôl atgofion o ddyddiau hapus pan ddechreuais y gwaith ar y safle yn 1960"

"Rydym yn tueddu i feddwl fod hanes Cymru wedi’i ysgrifennu mewn llwch glo a haearn a dur. Mewn gwirionedd, copr sy’n greiddiol i ddatblygiad Cymru fel gwlad ddiwydiannol."

Ddeng mlynedd o nawr, bydd Hafod - Morfa yn safle pwysig i dreftadaeth, dysgu, arloesi, ac ymgysylltiad cymunedol

"Mae cipolwg diddorol i mewn i fyd diflannu . Alli 'n esmwyth ddychmygu pa mor wahanol , rhaid i arwynebedd wedi edrych pan oedd y diwydiant ar ei anterth"

Mae'r safle wedi ei orchuddio yn gyfan gwbl unwaith mewn drysfa o adeiladau a thomenni slag a grëwyd fel sgil- gynnyrch y broses mwyndoddi copr

Hafod Morfa Copperworks Swansea Chimney

Gwefan Croeso i Waith Copr y Morfa Abertawe

Unwaith roedd Gwaith Copr y Morfa’n ganolbwynt i ddiwydiant copr y byd ac yn hanfodol i ddatblygiad Abertawe. Bellach mae’n ganolbwynt prosiect adfywio treftadaeth arloesol.

Ar y wefan hon fe gewch wybodaeth am orffennol, presennol a dyfodol y safle.

Gallwch ddysgu am hanes pwysig y safle, fe gewch wybodaeth ymarferol am ymweld â’r safle heddiw yn ogystal â chynlluniau ar gyfer datblygu’r safle yn y dyfodol a sut y gallwch gymryd rhan yn y prosiectau a’r digwyddiadau.

‘Golwg hynod ar fyd sy’n diflannu. Gallwch ddychmygu’n hawdd pa mor wahanol yr oedd yr ardal yn edrych pan oedd y diwydiant ar ei anterth’
dyfyniad gan ymwelydd, 2013

‘Rydym yn tueddu i feddwl fod hanes Cymru wedi’i ysgrifennu mewn llwch glo a haearn a dur. Mewn gwirionedd, copr sy’n greiddiol i ddatblygiad Cymru fel gwlad ddiwydiannol.’
Yr Athro Huw Bowen

Newyddion diweddaraf

Surrey Ysgol Ymweliad
Ymwelodd grŵp o fyfyrwyr Safon Uwch o Ysgol George Abbot yn Surrey’r safle i ddysgu am dirweddau ôl-ddiwydiannol a rôl bwysig treftadaeth yn y gwaith...

Continue reading →

Hanesion llafar o fywyd yn gweithio yn y Gweithfeydd Copr
Rydym yn cychwyn cofnodi rhai o’r straeon gwerthfawr ynglŷn â phrofiadau gweithio yng Ngweithfeydd Hafod-Morfa. A oes gennych chi straeon i’w rhannu am sut fywyd...

Continue reading →

Teithiau tywys yn cychwyn eto
Mae Cyfeillion Gweithfeydd Copr Hafod Morfa, a Chanolfan Casgliadau Amgueddfa Abertawe yn ailddechrau’r rhaglen boblogaidd o deithiau tywys o amgylch safle Gweithfeydd Copr Hafod Morfa....

Continue reading →

Short film about Connected Communities Festival
A short film documenting the AHRC Connected Communities Festival that took place at the Hafod-Morfa Copperworks on June 25th is now available to view here:...

Continue reading →

Tystebau

‘Golwg anhygoel ar fyd sy’n diflannu. Gallwch ddychymgu’n hawdd pa mor wahanol oedd yr ardal hon pan oedd y diwydiant ar ei anterth.’
Dyfyniad gan ymwelydd, 2013
Swansea University
City and County of Swansea
CADW
Welsh Government
ERDF
Hawlfraint 2015 Prifysgol Abertawe | Cedwir Pob Hawl |Prifysgol Abertawe