Adroddiad Archeoleg Cymunedol Gwaith Copr Hafod-Morfa

Cafodd Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg-Gwent Cyf ei gomisiynu gan Brifysgol Abertawe i gynnal cloddiad archeolegol cymunedol yng Ngwaith Copr yr Hafod. Datblygodd YAMG a Phrifysgol Abertawe raglen waith archeolegol i gloddio ac i gofnodi’r olion archeolegol gafodd eu datgelu yn y cloddiad cymunedol. Cynhaliwyd y cloddiad cymunedol rhwng 29 Mai 2013 a 10 Mehefin 2013.

Mae’r adroddiad ar y cloddio cymunedol gafodd ei wneud gan GGAT ym Mehefin 2013 i’w weld fan hyn:

Edrych ar y Cyhoeddiad >

Mae blog GGAG am y cloddio fan hyn:

Edrych ar y Cyhoeddiad >

Gwirfoddolodd 40 o oedolion yn y cloddio gyda 106 o blant ysgol yn cymryd rhan hefyd. Roedd adborth gan y rhai fu’n cymryd rhan yn gadarnhaol iawn: Dywedodd un ‘fe ddaeth â’r lle yn fyw i mi; cerdded yn ôl traed y gweithwyr’

Lluniauar gael fan hyn >

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>