Mae dogfen weledigaeth newydd ar gyfer Gwaith Copr Hafod-Morfa yn y dyfodol ar gael fan hyn

Mae dogfen weledigaeth newydd ar gyfer datblygiad pellach Gwaith Copr Hafod-Morfa ar gael yma nawr.

Mae’r ddogfen weledigaeth, gyda mapiau a darluniau, yn dangos sut y bydd y safle, oedd unwaith yn cyflogi cannoedd o bobl leol, unwaith eto’n gatalydd ar gyfer adfywio o fewn Cwm Tawe. Mae’n disgrifio cyfuniad o weithdai creadigol, gweithle ysbrydoledig, cyfleusterau addysgol, tai, cyfleusterau cymunedol a labordy hanes byw yn y safle wedi’u datblygu i gyd-fynd â chymeriad hanesyddol y safle.

Gweld y Ddogfen »

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>