Adroddiad Archeoleg Cymunedol Gwaith Copr Hafod-Morfa

Cafodd Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg-Gwent Cyf ei gomisiynu gan Brifysgol Abertawe i gynnal cloddiad archeolegol cymunedol yng Ngwaith Copr yr Hafod. Datblygodd YAMG a Phrifysgol Abertawe raglen waith archeolegol i gloddio ac i gofnodi'r olion archeolegol gafodd eu datgelu yn...

Continue reading →