Hanesion llafar o fywyd yn gweithio yn y Gweithfeydd Copr

Rydym yn cychwyn cofnodi rhai o’r straeon gwerthfawr ynglŷn â phrofiadau gweithio yng Ngweithfeydd Hafod-Morfa. A oes gennych chi straeon i’w rhannu am sut fywyd oedd hi yn y gweithfeydd copr? Neu a hoffech chi gael eich hyfforddi i ddod yn holwr a chofnodi rhai o’r straeon? Os felly, cysylltwch â Stuart ar 01792 234689

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>