Prosiect Adfywio Hafod-Morfa: Cam Un wedi’i Gwblhau!

Mae diwedd y prosiect a gyllidwyd gan Cadw/Llywodraeth Cymru wedi dod, yn dilyn tair blynedd o waith caled gan lawer o bobl. Mae ambell beth bach ar ôl i'w wneud, ond mae'r gwaith ar y safle fwy neu lai...

Continue reading →