Surrey Ysgol Ymweliad

Ymwelodd grŵp o fyfyrwyr Safon Uwch o Ysgol George Abbot yn Surrey’r safle i ddysgu am dirweddau ôl-ddiwydiannol a rôl bwysig treftadaeth yn y gwaith o greu hunaniaeth ac adeiladu dyfodol gwell. Cyn belled ag y gwyddom, Ysgol George...

Continue reading →

Hanesion llafar o fywyd yn gweithio yn y Gweithfeydd Copr

Rydym yn cychwyn cofnodi rhai o’r straeon gwerthfawr ynglŷn â phrofiadau gweithio yng Ngweithfeydd Hafod-Morfa. A oes gennych chi straeon i’w rhannu am sut fywyd oedd hi yn y gweithfeydd copr? Neu a hoffech chi gael eich hyfforddi i...

Continue reading →

Teithiau tywys yn cychwyn eto

Mae Cyfeillion Gweithfeydd Copr Hafod Morfa, a Chanolfan Casgliadau Amgueddfa Abertawe yn ailddechrau’r rhaglen boblogaidd o deithiau tywys o amgylch safle Gweithfeydd Copr Hafod Morfa. Bydd y cyntaf ar ddydd Sadwrn 9fed Ebrill am 11:00am. Bydd taith gerdded ganol...

Continue reading →

Canfuwyd – Pont Camlas y Morfa

Mae Pont y Morfa dros Gamlas Abertawe wedi cael ei chanfod, er bod peth difrod iddi, gan ddod â chyfnod hir o drafod i ben ynghylch a oedd y bont yn gyfan ai peidio. Arweiniodd cloddi cymunedol Pont Camlas...

Continue reading →

Arian newydd ar gyfer y Bont Wrthbwys

Mae Dinas a Sir Abertawe wedi derbyn £200,000 ychwanegol i adnewyddu'r Bont Wrthbwys, a welir yn y llun. Mae hyn ar ben £550,000 sydd eisoes wedi'i glustnodi ar gyfer y gwaith ac mae'n cyrraedd y targed ar gyfer dechrau'r...

Continue reading →