Canfuwyd – Pont Camlas y Morfa

Mae Pont y Morfa dros Gamlas Abertawe wedi cael ei chanfod, er bod peth difrod iddi, gan ddod â chyfnod hir o drafod i ben ynghylch a oedd y bont yn gyfan ai peidio. Arweiniodd cloddi cymunedol Pont Camlas...

Continue reading →

Arian newydd ar gyfer y Bont Wrthbwys

Mae Dinas a Sir Abertawe wedi derbyn £200,000 ychwanegol i adnewyddu'r Bont Wrthbwys, a welir yn y llun. Mae hyn ar ben £550,000 sydd eisoes wedi'i glustnodi ar gyfer y gwaith ac mae'n cyrraedd y targed ar gyfer dechrau'r...

Continue reading →