Mae dogfen weledigaeth newydd ar gyfer Gwaith Copr Hafod-Morfa yn y dyfodol ar gael fan hyn

Mae dogfen weledigaeth newydd ar gyfer datblygiad pellach Gwaith Copr Hafod-Morfa ar gael yma nawr. Mae'r ddogfen weledigaeth, gyda mapiau a darluniau, yn dangos sut y bydd y safle, oedd unwaith yn cyflogi cannoedd o bobl leol, unwaith eto'n gatalydd...

Continue reading →

Rydym yn chwilio am dywyswyr

Gwirfoddolwch fel tywyswr teithiau yng Ngwaith Copr Hafod-Morfa. Rydym eisiau recriwtio a hyfforddi tîm bychan o wirfoddolwyr i arwain teithiau ysgolion a theithiau i aelodau o'r cyhoedd sy'n ymweld â Safle Gwaith Copr Hafod-Morfa. Hoffech chi fod yn un ohonyn nhw? Byddech...

Continue reading →