Prosiect Adfywio Hafod-Morfa: Cam Un wedi’i Gwblhau!

Mae diwedd y prosiect a gyllidwyd gan Cadw/Llywodraeth Cymru wedi dod, yn dilyn tair blynedd o waith caled gan lawer o bobl. Mae ambell beth bach ar ôl i'w wneud, ond mae'r gwaith ar y safle fwy neu lai...

Continue reading →

Un o Weinidogion Cymru  yn ymweld â Gwaith Copr Hafod-Morfa

Daeth Carl Sargeant, y Gweinidog Tai ac Adfywio, am daith o amgylch beth oedd unwaith yn ganolbwynt i ddiwydiant copr y byd. Dechreuodd y prosiect i adfywio'r ardal yn 2012, gyda Llywodraeth Cymru'n rhoi £768,000 i helpu i ddiogelu ac...

Continue reading →

Prosiect yn ennill Gwobr Parthian a Llyfrgell Genedlaethol Cymru am Effaith Eithriadol mewn Diwylliant, y Celfyddydau a Chwaraeon

Prosiect yn ennill Gwobr Parthian a Llyfrgell Genedlaethol Cymru am Effaith Eithriadol mewn Diwylliant, y Celfyddydau a Chwaraeon Cafodd y gwaith cadarnhaol o adfywio Gwaith Copr Hafod-Morfa gydnabyddiaeth ym mis Mehefin pan enillodd Wobr Parthian a Llyfrgell Genedlaethol Cymru am...

Continue reading →

Gŵyl Hanes Byw yng Ngwaith Copr Hafod-Morfa

Roedd yr Ŵyl Hanes Byw yng Ngwaith Copr Hafod-Morfa ar 14 Mehefin 2014 yn llwyddiant ysgubol! Daeth miloedd o bobl o Abertawe a mannau llawer pellach i weld y cynnydd ar y safle ac i fwynhau'r adloniant oedd ar...

Continue reading →

Prosiect Archeoleg Cymunedol CuSP

Mae GGAT wrthi'n llunio eu cam diweddaraf o waith archeoleg cymunedol yng Ngwaith Copr Hafod-Morfa - CuSP. Enw arall ar y prosiect yw'r Prosiect Slag Copr. Bydd archeolegydd cymunedol GGAT, Janet, yn lansio'r prosiect ddydd Llun, 17 Chwefror am...

Continue reading →