Animeiddiad o Waith Copr yr Hafod

Cynhyrchwyd y gwaith hwn gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru a ThinkPlay, a chafodd ei gynnal fel rhan o’r prosiect gafodd ei gyllido gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol ‘Bydoedd Byd-Eang a Lleol Copr Cymreig’, dan arweiniad Prifysgol Abertawe a chafodd ei gyllido’n rhannol gan Brosiect Atlanterra, ac mae’n ailgodi’r adeiladau, y ffwrneisi a’r melinau rholio yr hyn oedd y gwaith mwyndoddi copr mwyaf ym Mhrydain. Hawlfraint y Goron:, RCAHMW 2011

Golygfeydd o Gwm Tawe Isaf ym 1963; Lle nad oedd Coed yn Tyfu (Where No Trees Grew)

Cafodd golygfeydd o Gwm Tawe Isaf eu ffilmio mewn lliw ym 1963 yn dangos y diffeithdra diwydiannol yn cael eu hasesu gan Brosiect Cwm Tawe Isaf ar y pryd.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>