Rydym yn chwilio am dywyswyr

Gwirfoddolwch fel tywyswr teithiau yng Ngwaith Copr Hafod-Morfa.

Rydym eisiau recriwtio a hyfforddi tîm bychan o wirfoddolwyr i arwain teithiau ysgolion a theithiau i aelodau o’r cyhoedd sy’n ymweld â Safle Gwaith Copr Hafod-Morfa.

Hoffech chi fod yn un ohonyn nhw?

Byddech yn derbyn hyfforddiant ac yn dod i adnabod y hanes y safle, cael gwybod pa adnoddau sydd ar gael ar eich cyfer ac yn derbyn cyngor am weithio gyda’r cyhoedd/plant ysgol. Byddem yn gofyn i bobl fod ar gael yn achlysurol o fis Ebrill ymlaen.

Mae cyfle hefyd i ymestyn taith Hafod-Morfa i’r Garreg Wen, pum munud  o gerdded ar draws yr afon.

E-bostiwch Stuart Griffin s.m.griffin@swansea.ac.uk i gael rhagor o fanylion.

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>