Arian newydd ar gyfer y Bont Wrthbwys

Mae Dinas a Sir Abertawe wedi derbyn £200,000 ychwanegol i adnewyddu’r Bont Wrthbwys, a welir yn y llun. Mae hyn ar ben £550,000 sydd eisoes wedi’i glustnodi ar gyfer y gwaith ac mae’n cyrraedd y targed ar gyfer dechrau’r gwaith. Y cam nesaf yw gwneud cais i Cadw am gael dechrau’r gwaith. Felly, mae’n edrych yn obeithiol y bydd y Bont Wrthbwys yn gallu cael ei defnyddio eto yn y dyfodol gweddol agos.

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>