Lleisiau o’r gorffennol


Cafodd y 18 recordiad sain eu recordio yn 2014 gan wirfoddolwyr oedd eisiau cefnogi’r gwaith datblygu ar y safle. Mae modd clywed pob un ar ddyfeisiau weindio ar y safle. Mae’r cyfan wedi eu tynnu o ffynonellau hanesyddol wedi eu hymchwilio gan dîm o Brifysgol Abertawe.

Hawlfraint 2015 Prifysgol Abertawe | Cedwir Pob Hawl |Prifysgol Abertawe