Un o Weinidogion Cymru  yn ymweld â Gwaith Copr Hafod-Morfa

Daeth Carl Sargeant, y Gweinidog Tai ac Adfywio, am daith o amgylch beth oedd unwaith yn ganolbwynt i ddiwydiant copr y byd.

Dechreuodd y prosiect i adfywio’r ardal yn 2012, gyda Llywodraeth Cymru’n rhoi £768,000 i helpu i ddiogelu ac achub y safle.

“Mae’n rhoi pleser mawr imi fod yma a gweld y gwaith sydd eisoes wedi’i wneud i roi bywyd newydd i’r safle ac i ail-agor yr ardal hon i’r gymuned,”  meddai Mr Sargeant.

Darllenwch ymhellach >

 

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>