Prosiect Adfywio Hafod-Morfa: Cam Un wedi’i Gwblhau!

Mae diwedd y prosiect a gyllidwyd gan Cadw/Llywodraeth Cymru wedi dod, yn dilyn tair blynedd o waith caled gan lawer o bobl. Mae ambell beth bach ar ôl i’w wneud, ond mae’r gwaith ar y safle fwy neu lai wedi cael ei gwblhau.  Diolch yn fawr i bawb fu’n cymryd rhan, ac yn enwedig y contractwyr Groundwork Pen-y-bont ar Ogwr – Castell-Nedd Port Talbot, Afan Landscapes a Taliesin.  Gwaith o’r radd flaenaf gan bobl o’r radd flaenaf.  Rydym yn ddiolchgar iawn.

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>