Prosiect Archeoleg Cymunedol CuSP

Mae GGAT wrthi’n llunio eu cam diweddaraf o waith archeoleg cymunedol yng Ngwaith Copr Hafod-Morfa – CuSP. Enw arall ar y prosiect yw’r Prosiect Slag Copr. Bydd archeolegydd cymunedol GGAT, Janet, yn lansio’r prosiect ddydd Llun, 17 Chwefror am 18.00 yng Nghanolfan Gymunedol yr Hafod. Pam na ddewch chi draw i weld a fyddech chi’n hoffi cymryd rhan? Bydd croeso mawr i bawb, felly dewch draw i gael sgwrs gyda Janet.

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>