The Scientist Michael Faraday (Welsh) (Chris Reynolds)

Y gwyddonydd: Michael Faraday (Chris Reynolds)”.

Michael Faraday ydw i a dwi’n wyddonydd. Bues i’n ymweld â Gwaith Copr yr Hafod yn un wyth un naw.

‘Fe ddes i ar draws gwaith copr Mr Vivian y tu allan i’r dref, i fyny’r afon, ac wrth i mi gerdded yno fe gwrddais â Mr Morgan, yr Asiant a ddangosodd y lle a’r prosesau i mi.

Mae cei mawr i’w weld rhwng yr afon a’r gwaith, a gerllaw’r cei mae’r iardiau a’r warysau ar gyfer y mwyn. Roedd llawer iawn o fwyn yn gorwedd mewn nifer ohonyn nhw. Mae’n dod o Gernyw ac yn cynnwys dros wyth y cant o gopr.

Mewn un lle roedd y dynion yn ei bwyso mewn hambyrddau ac yn ei gario at y ffwrneisi. Mae’r ffwrneisi wedi eu gosod y tu mewn i’r adeilad. Ffwrneisi adlewyrchol mawr ydyn nhw, yn debyg i ffyrnau pobydd mawr gyda thân enfawr ar un pen a’r ffliw y pen arall. Mae rhwng pedwar a phum tunnell o fwyn yn llwyth ar gyfer un o’r ffwrneisi hyn. Yma caiff ei rostio am rhwng tri deg chwech a phedwar deg wyth awr, yn cael ei droi yn achlysurol gyda rhaca er mwyn i bob rhan gael bod yn agored i’r tân.

Mae llawer o sylffwr ac arsenig yn cael ei wahanu, sy’n bennaf gyfrifol am y mwg aruthrol sy’n esgyn i fyny’r cwm.’

Source: Faraday’s Tour in Wales (Gorffennaf 1819)

Back to Voices of the Past >

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright 2015 Swansea University | All Rights Reserved | Swansea University