Capten David Morgan (1836-1930)

Narrated by Tudur Hallam


Capten David Morgan ydw i, capten llong o Abertawe a hwyliodd yr Horn.

Fe es i ar y môr am y tro cyntaf yn un wyth pump un. Gadawodd fy nhad i mi fynd gan feddwl y byddai un fordaith yn ddigon i fodloni fy ysfa am fywyd ar y môr. Ond ofer oedd ei obeithion, gan i mi gael fy mhrentisio’r flwyddyn ganlynol yn un wyth pum dau, yn un ar bymtheg oed.

Fe lwyddais i gael fy Nhystysgrif Meistr yn un wyth chwe pedwar. Dros y tri deg mlynedd nesaf bues ar fordeithiau hir rownd yr Horn, gan gwblhau tri deg tri o fordeithiau a chroesi’r Horn peryglus chwe deg chwech o weithiau. Roeddwn i’n cludo copr, nitradau, giwana, crwyn ac yn y blaen.

Er mwyn rhoi syniad i chi o’r ffydd sydd ganddon ni forwyr yn ein cyfrifiadau ynghylch lledred a hydred, rydw i wedi cychwyn o Valparisio y Chile, wedi hwylio rownd yr Horn, i fyny De’r Iwerydd, drwy Ogledd yr Iwerydd a hynny heb weld golwg o dir yn ystod y fordaith gyfan, nes imi gyrraedd Bae Abertawe – taith sydd rhwng saith ac wyth mil o filltiroedd.

Am flwyddyn ar y tro, doeddwn i ddim yn gweld fy ngwraig a’m plant ac roedd fy ymweliadau adref yn aml yn rhai byr iawn.

Joanna Greenlaw, The Swansea Copper Barques & Cape Horners, 1999

Back to Voices of the Past >

SHARE IT:

Comments are closed.